تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

پرتقال

 پرتقال تامسون جنوب کوهستان

پرتقال تامسون جنوب کوهستان

۱۰:۴۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
۸۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱۴:۰۱، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۲۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال رسمی جنوب (بم)

پرتقال رسمی جنوب (بم)

۱۱:۰۰، ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
۳۵۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

۱۳:۵۹، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
لیمو شیرین تازه بم

لیمو شیرین تازه بم

۱۸:۱۳، ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
لیمو شیرین ممتاز جهرم

لیمو شیرین ممتاز جهرم

۱۴:۱۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۴۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال تامسون جنوب ممتاز

پرتقال تامسون جنوب ممتاز

۱۷:۵۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
۶۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال توسرخ جنوب

پرتقال توسرخ جنوب

۱۴:۰۰، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال توسرخ شمال

پرتقال توسرخ شمال

۱۴:۰۸، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود