تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

سیب

 سیب سبز ترش ممتاز

سیب سبز ترش ممتاز

۱۲:۰۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۱۱۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۲۰:۱۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۳۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب زرد ممتاز دماوند

سیب زرد ممتاز دماوند

۱۳:۲۶، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۶۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب قرمز دماوند

سیب قرمز دماوند

۱۴:۰۰، ۱۳۹۵-۰۹-۱۴
۳۵۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب قرمز ممتاز دماوند

سیب قرمز ممتاز دماوند

۱۱:۴۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
۵۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»