تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

سیب

 سیب سبز ترش ممتاز

سیب سبز ترش ممتاز

۱۱:۴۹، ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
۱۳۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۱۵:۰۷، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۴۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب زرد ممتاز دماوند

سیب زرد ممتاز دماوند

۱۳:۰۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
۶۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب قرمز دماوند

سیب قرمز دماوند

۱۷:۵۲، ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
۶۰۰۰ تومان ۳۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
سیب قرمز ممتاز دماوند

سیب قرمز ممتاز دماوند

۱۳:۰۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
۵۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»