تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

بادمجان

بادمجان دلمه ای

بادمجان دلمه ای

۱۰:۲۸، ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
۴۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
بادمجان شیرین گلخانه ای

بادمجان شیرین گلخانه ای

۱۰:۱۷، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۲۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
بادمجان هلندی

بادمجان هلندی

۲۰:۲۳، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۳۷۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود