تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

گلابی

گلابی ایرانی

گلابی ایرانی

۱۴:۱۷، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۱۳۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
گلابی درگز

گلابی درگز

۲۰:۳۹، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۸۷۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»