تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

موز

موز  درجه یک

موز درجه یک

۱۲:۰۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
۳۹۸۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»