تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

پیاز

پیاز زرد تازه

پیاز زرد تازه

۱۰:۴۱، ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
۱۱۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پیاز سفید تازه

پیاز سفید تازه

۱۷:۵۵، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۱۱۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»