تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

گریپ فروت

گریپ فروت توسرخ درجه یک

گریپ فروت توسرخ درجه یک

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
۴۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»