تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

زنجبیل

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۱۴:۱۰، ۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۱۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»