تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

جوانه ها

جوانه شبدر

جوانه شبدر

۱۵:۵۶، ۱۳۹۴-۱۲-۱۹
۲۴۰۰ تومان| واحد: «بسته»
جوانه ماش

جوانه ماش

۱۵:۵۶، ۱۳۹۴-۱۲-۱۹
۲۵۵۰ تومان| واحد: «بسته»
جوانه گندم

جوانه گندم

۱۵:۵۶، ۱۳۹۴-۱۲-۱۹
۱۴۰۰ تومان| واحد: «بسته»