تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

جوانه ها

جوانه شبدر

جوانه شبدر

۱۰:۵۵، ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
۳۱۰۰ تومان| واحد: «بسته»
جوانه ماش

جوانه ماش

۱۰:۵۴، ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
۳۳۰۰ تومان| واحد: «بسته»
جوانه گندم

جوانه گندم

۱۰:۵۰، ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
۱۷۵۰ تومان| واحد: «بسته»