تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

شلغم

شلغم شیرین

شلغم شیرین

۱۰:۵۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»