تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

کاهو

کاهو رسمی تازه

کاهو رسمی تازه

۱۰:۴۹، ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
۲۲۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
کاهوپیچ

کاهوپیچ

۱۰:۴۸، ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
۲۹۸۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»