تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

انواع سبزیجات

انسولین

انسولین

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
۱۱۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
ناموجود
بی بی اسفناج(گلخانه ای)

بی بی اسفناج(گلخانه ای)

۱۲:۰۰، ۱۳۹۵-۰۷-۱۳
۱۲۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
روکولا

روکولا

۱۰:۴۰، ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
۱۲۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
ناموجود
ریحان ایتالیایی

ریحان ایتالیایی

۱۳:۲۶، ۱۳۹۵-۰۷-۲۵
۱۱۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
ناموجود
سبزی خوردن(ضده عفونی شده)

سبزی خوردن(ضده عفونی شده)

۱۳:۱۶، ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
۳۹۰۰ تومان| واحد: «بسته»
سوِيیس چارد(گلخانه ای)

سوِيیس چارد(گلخانه ای)

۱۳:۱۲، ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
۱۲۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
سوپر سالاد

سوپر سالاد

۱۹:۱۷، ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
۱۵۰۰۰ تومان| واحد: «بسته»
کوماتسونا(گلخانه ای)

کوماتسونا(گلخانه ای)

۰۹:۱۲، ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
۱۲۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
ناموجود