تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

صیفیجات

ملون شیرین ممتاز

ملون شیرین ممتاز

۱۱:۴۱، ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
۶۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
هندوانه  تازه

هندوانه تازه

۱۱:۴۳، ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
۱۶۵۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»