تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

انار

انار  ممتاز شبراز

انار ممتاز شبراز

۲۰:۱۷، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
انار شیرین یزد

انار شیرین یزد

۲۰:۱۹، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۶۷۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
انار قرمز شیراز

انار قرمز شیراز

۲۰:۱۷، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۳۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
انار قرمز ممتاز دماوند

انار قرمز ممتاز دماوند

۲۰:۱۹، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۵۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»