تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

نارنگی

 نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱۲:۰۶، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۵۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی بندری  درجه1

نارنگی بندری درجه1

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۸۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی بندری ممتاز سیاهو

نارنگی بندری ممتاز سیاهو

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۱۲۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی شیرین جنوب (محصول بندر)

نارنگی شیرین جنوب (محصول بندر)

۱۷:۴۸، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۵۳۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی شیرین جنوب ممتاز(محصول بندر)

نارنگی شیرین جنوب ممتاز(محصول بندر)

۱۷:۴۵، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی شیرین مجلسی کازرون

نارنگی شیرین مجلسی کازرون

۱۰:۵۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۶۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
نارنگی مجلسی شیرین

نارنگی مجلسی شیرین

۱۳:۴۳، ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»