تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

نارنگی

 نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱۳:۴۰، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۵۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی بندری  درجه1

نارنگی بندری درجه1

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۸۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
نارنگی بندری ممتاز سیاهو

نارنگی بندری ممتاز سیاهو

۱۳:۱۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۱۲۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»