تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

محصولات

 انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۲۰:۴۵، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۴۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما رطب(عسلی)

خرما رطب(عسلی)

۲۰:۳۲، ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
۷۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما مضافتی

خرما مضافتی

۲۰:۳۳، ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
۱۱۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما کنجدی و گردویی

خرما کنجدی و گردویی

۲۰:۳۲، ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
۱۲۰۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 خیار شور سرکه ای ممتاز آنوشا

خیار شور سرکه ای ممتاز آنوشا

۱۷:۱۹، ۱۳۹۴-۱۲-۲۰
۷۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 زیتون باهسته ایرانی

زیتون باهسته ایرانی

۲۱:۱۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۱۰۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
 سیب زمینی

سیب زمینی

۲۰:۴۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۱۴۵۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 سیب سبز ترش ممتاز

سیب سبز ترش ممتاز

۱۱:۴۹، ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
۱۳۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 فلفل دلمه رنگی

فلفل دلمه رنگی

۱۱:۵۲، ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
۸۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱۲:۰۶، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۵۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال تامسون جنوب کوهستان

پرتقال تامسون جنوب کوهستان

۱۷:۴۶، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۹۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱۲:۵۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
۲۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

۱۲:۲۲، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۳۵۸۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال والنسیا ممتاز جنوب

پرتقال والنسیا ممتاز جنوب

۱۲:۲۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
۸۷۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کدو حلوایی شیرین

کدو حلوایی شیرین

۱۳:۱۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم بروکلی تازه

کلم بروکلی تازه

۲۰:۴۲، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۶۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم سفید

کلم سفید

۱۲:۲۴، ۱۳۹۵-۰۹-۱۰
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم قرمز

کلم قرمز

۱۲:۲۵، ۱۳۹۵-۰۹-۱۰
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 گل کلم سفید تازه

گل کلم سفید تازه

۱۳:۱۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»