تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

محصولات

 انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۲۰:۴۵، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۴۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما رطب(عسلی)

خرما رطب(عسلی)

۱۳:۳۹، ۱۳۹۵-۰۸-۱۸
۷۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما مضافتی

خرما مضافتی

۱۳:۴۷، ۱۳۹۵-۰۷-۰۷
۱۱۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 خرما کنجدی و گردویی

خرما کنجدی و گردویی

۱۳:۴۷، ۱۳۹۵-۰۷-۰۷
۱۲۰۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 خیار شور سرکه ای ممتاز آنوشا

خیار شور سرکه ای ممتاز آنوشا

۱۷:۱۹، ۱۳۹۴-۱۲-۲۰
۷۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 زیتون باهسته ایرانی

زیتون باهسته ایرانی

۱۴:۲۷، ۱۳۹۴-۱۲-۲۰
۸۵۰۰ تومان| واحد: «بسته»
 سیب زمینی

سیب زمینی

۲۰:۴۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۱۴۵۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 سیب سبز ترش ممتاز

سیب سبز ترش ممتاز

۱۲:۰۵، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۱۱۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 فلفل دلمه رنگی

فلفل دلمه رنگی

۲۰:۴۱، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۶۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱۳:۴۰، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۵۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال تامسون جنوب کوهستان

پرتقال تامسون جنوب کوهستان

۱۰:۴۴، ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
۸۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱۴:۰۱، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۲۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال رسمی جنوب (بم)

پرتقال رسمی جنوب (بم)

۱۱:۰۰، ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
۳۵۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

۱۳:۵۹، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۹۷۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کاهو چینی

کاهو چینی

۱۸:۴۱، ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 کدو حلوایی شیرین

کدو حلوایی شیرین

۲۰:۲۱، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم بروکلی تازه

کلم بروکلی تازه

۲۰:۴۲، ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
۶۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم سفید

کلم سفید

۱۲:۲۴، ۱۳۹۵-۰۹-۱۰
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 کلم قرمز

کلم قرمز

۱۲:۲۵، ۱۳۹۵-۰۹-۱۰
۱۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»